Bildiri son gönderim tarihi uzatılmayacaktır!

  • 1. Gün 12 Kasım 2024
  • 2. Gün 13 Kasım 2024
  • 3. Gün 14 Kasım 2024
  • 4. Gün 15 Kasım 2024
  • 5. Gün 16 Kasım 2024
12 Kasım 2024, Salı
SALON A SALON B SALON C SALON D
10:00-13:00 JİNEKOPATOLOJİ MOLEKÜLER PATOLOJİ
KURS
Oturum Başkanları: Dr. Bahar Müezzinoğlu, Dr. Semen Önder

Jinekopatolojide Makroskopi: Gözden Kaçırmayalım!
Dr. Nihan Haberal Reyhan

Servikste HPV İlişkisiz Lezyonlarda Tanı ve Ayırıcı Tanı
Dr. Nilgün Kapucuoğlu

Endometrial Küretajlarda Tanısal Yaklaşım
Dr. Alp Usubütün

Endometrial Kanserlerde Ayırıcı Tanı Güçlükleri
Dr. Semen Önder
KURS: NGS Biyoinformatik Analiz
13:00-14:00 Öğle Yemeği̇
14:00-18:00 JİNEKOPATOLOJİ HEMATOPATOLOJİ
KURS
Oturum Başkanları: Dr. Bahar Müezzinoğlu, Dr. Semen Önder

Practical Approach to Mucinous Tumors of Ovary
Dr. Glenn McCluggage

Endometriosis Associated Ovarian Neoplasms
Dr. Glenn McCluggage

Jinekopatolojide İmmünhistokimyasal Belirteçler ve Değerlendirme İpuçları
Dr. Mehmet Kefeli
KURS: Temel Kemik İliği
1. Oturum Başkanları: Dr. Ayşegül Üner, Dr. Işınsu Kuzu

Kemik İliği Biyopsilerinde Teknik Özellikler ve Normal Kemik İliği Biyopsisi
Dr. Öner Doğan

Kemik İliği Aspirasyonu Teknik Özellikleri ve Aspirasyon Değerlendirilmesi
Dr. Hilal Akı

2. Oturum Başkanları: Dr. Hilal Akı, Dr. Öner Doğan

Myeloid Patolojilere Yaklaşım
Dr. Işınsu Kuzu

Lenfoproliferatif Hastalıklara Yaklaşım
Dr. Ayşegül Üner

Plazma Hücre Proliferasyonları
Dr. Nazan Özsan
18:30-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
13 Kasım 2024, Çarşamba
SALON A SALON B SALON C SALON D ÇALIŞMA GRUPLARI
08:00-09:00 JİNEKOPATOLOJİ DERMATOPATOLOJİ HEMATOPATOLOJİ HEMATOPATOLOJİ, JİNEKOPATOLOJİ, KEMİK-YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ, MOLEKÜLER PATOLOJİ, DERMATOPATOLOJİ, PULMONER PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

SAATLER ÇALIŞMA GRUBUNUN TALEBİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Bahar Müezzinoğlu, Dr. Alp Usubütün

Endometrial Carcinoma: How to Integrate TCGA Molecular Classification into Reporting and FIGO 2023
Dr. Glenn McCluggage
PANEL
Derinin Pigmente Lezyonlarında Kliniko-Patolojik Yaklaşım

Oturum Başkanları: Dr. Nesimi Büyükbabani, Dr. Banu Lebe

Dr. Sedef Şahin
Dr. Cuyan Demirkesen
Dr. Pelin Yıldız
PANEL
Lenfomalarla Karışabilen Lezyonlar

Oturum Başkanları: Dr. Fulya Öz Puyan, Dr. Melek Ergin

B Hücreli Tümör Benzeri Lezyonlar
Dr. Sermin Özkal

T Hücreli Tümör Benzeri Lezyonlar
Dr. Özlem Canöz
09:00-10:00 JİNEKOPATOLOJİ HEMATOPATOLOJİ
SLAYT SEMİNERİ
Oturum Başkanları: Dr. Bahar Müezzinoğlu, Dr. Alp Usubütün

Challenging Cases in Cervical Pathology
Dr. Glenn McCluggage
SLAYT SEMİNERİ
Oturum Başkanları: Dr. Özlem Canöz, Dr. Sermin Özkal

Castleman Hastalığı
Dr. Ece Özoğul

İndolan T Hücreli Lenfoblastik Proliferasyon
Dr. Gülçin Yegen

Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom
Dr. Melek Ergin
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15 Uydu Sempozyumu
11:15-12:15 PULMONER PATOLOJİ
KONFERANS

Oturum Başkanları: Dr. Handan Zeren, Dr. İ. Ebru Çakır

Histopathologic and Molecular Insights into Lung Neuroendocrine Carcinoma:
Today and Future Perspectives

Dr. Helmut Popper

Molecular Features and Histopathologic Diagnosis of Mesothelioma; Update and Challenges
Dr. Helmut Popper
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 PULMONER PATOLOJİ DERMATOPATOLOJİ KEMİK-YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ
KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Klinikopatolojik Yaklaşım

Oturum Başkanları: Dr. Funda Demirağ, Dr. Yasemin Özlük

Tartışmacılar:
Patoloji: Dr. Halide Nur Ürer
Göğüs Hastalıkları: Dr. Ömer Özbudak
Radyoloji: Dr. Ahmet Gökhan Arslan

Konuşmacılar:
Dr. Nesrin Gürçay
Dr. İrem Hicran Özbudak
Dr. Emine Bozkurtlar
Dr. İbrahim Aras
PANEL
Mikozis Fungoides ve Kütane CD30 Pozitif Lenfoproliferatif Hastalıklara Klinikopatolojik Yaklaşım

Oturum Başkanları: Dr. Cuyan Demirkesen, Dr. Aylin Okçu Heper

Dr. Can Baykal
Dr. Nesimi Büyükbabani
Dr. Şule Öztürk Sarı
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanları: Dr. Y. Sancar Barış, Dr. İnanç Elif Gürer

Kemik Patolojisi Rutinimde Unutamadığım Vakalar
Dr. Sergülen Dervişoğlu, Dr. Başak Doğanavşargil
14:15-15:15
14:30-18:30 MEME PATOLOJİSİ

KURS
Oturum Başkanı: Dr. Osman Zekioğlu

Meme Kor (Tru-Cut) Biyopsi Materyaline Tanısal Yaklaşım ve Tanı Tuzakları
Dr. Güldal Esendağlı

Meme Lezyonlarına İntraoperatif Yaklaşım
Dr. Kemal Kürşat Bozkurt

Meme Kanserinde Moleküler Klasifikasyonun Pratiğe Yansıması
Dr. Ayça Kırmızı

Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Meme Materyalinin Değerlendirilmesi
Dr. Filiz Aka Bolat

İnflamatuvar Meme Lezyonları
Dr. Gürdeniz Serin
KEMİK-YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanları: Dr. Y. Sancar Barış, Dr. İnanç Elif Gürer

Yumuşak Doku Patolojisi Rutinimde Unutamadığım Vakalar
Dr. Nil Çomunoğlu
Dr. Banu Yaman
15:15-16:00 Uydu Sempozyumu
16:00-17:00 POSTER DEĞERLENDİRME
17:00-18:00 PULMONER PATOLOJİ KEMİK-YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ
SLAYT SEMİNERİ
Akciğerin Nadir Tümörleri

Oturum Başkanları: Dr. Deniz Nart, Dr. Ebru Taştekin

Dr. Şebnem Batur
Dr. Tuba Canbolat
Dr. Pınar Bulutay
PANEL
Oturum Başkanları: Dr. Gülşah Kaygusuz, Dr. Murat Sezak

Kemik Tümörlerinin Tanısında İmmünohistokimya - Güncel Gelişmeler
Dr. Kemal Kösemehmetoğlu

Kemik Tümörlerinin Tanısında Moleküler İncelemelerin Yeri
Dr. Gökçen Ünverengil
18:00-19:00 STANDARDİZASYON KOMİSYONU KEMİK-YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ ETİK KOMİSYONU
SLAYT SEMİNERİ
Oturum Başkanları: Dr. Burçin Tuna, Dr. Gülşah Kaygusuz

Yumuşak Dokunun Vasküler Lezyonlarında Ayırıcı Tanı ve Yaklaşım

Dr. Fisun Ardıç Yükrük
Dr. Seher Yüksel
Dr. Peyker Temiz
Dr. Aslı Çakır
Oturum Başkanı: Dr. Havva Solak Özşeker

Türkiyede Patoloji Pratiğinde Yapay Zeka Uygulamaları
Dr. Aydın Sav

Yapay Zeka Uygulamalarında Etik Sorun / Durumlar
Dr. Binnur Önal
19:00-21:00 TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK KURULU
14 Kasım 2024, Perşembe
SALON A SALON B SALON C SALON D ÇALIŞMA GRUPLARI
08:00-09:00
MOLEKÜLER PATOLOJİ
SEMPOZYUM GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ, NEFROPATOLOJİ, BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ, PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ, MEME PATOLOJİSİ, ADLİ - KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

SAATLER ÇALIŞMA GRUBUNUN TALEBİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Baloğlu, Dr. Işınsu Kuzu

Practical Application of Molecular Diagnostics: Real Life Scenarios
Dr. Cynthia Hawkins
Özofagogastrik Adenokarsinomlarda Tedaviyi Yönlendiren Yeni Biyobelirteçler
Oturum Başkanı: Dr. Damlanur Sakız

Dr. Sibel Erdamar Çetin
Dr. Nuri Karadurmuş
09:00-10:00 MOLEKÜLER PATOLOJİ MEME PATOLOJİSİ GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ
SLAYT SEMİNERİ
Tanı ve Tedavide Moleküler Testleri Nasıl Uyguluyoruz ve Yorumluyoruz?
Oturum Başkanları: Dr. Gaye Güler, Dr. Zafer Küçükodacı

Endokrin patoloji
Dr. Ayça Kırmızı

Jinekopatoloji
Dr. Gürdeniz Serin

Yumuşak doku patolojisi
Dr. Ebru Taştekin
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Handan Kaya, Dr. Nilgün Kapucuoğlu

Meme ve Metastaz
Dr. Zerrin Calay
PANEL
Olgular Eşliğinde Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Tedavi Seçiminde Patoloğun Rolü

Paneli̇stler: Dr. Sibel Erdamar Çetin, Dr. Damlanur Sakız, Dr. Nevra Dursun Kepkep, Dr. Nuri Karadurmuş
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanları: Dr. Diclehan Orhan, Dr. Serap Toru

Placenta
Dr. Marta Cohen
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15 Uydu Sempozyumu
11:15-12:15 Olağanüstü Durumlarda Patoloji:
PANEL
Deprem Bölgesi Deneyimleri
MEME PATOLOJİSİ GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Serpil Sak, Dr. Şennur İlvan

Meme Tümörlerinin Değerlendirilmesinde Yapay Zekanın Yeri
Dr. Nilgün Kapucuoğlu
KONFERANS
Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Patolojik Değerlendirmede Sorular - Sorunlar
Oturum Başkanları: Dr. Mine Güllüoğlu, Dr. Damlanur Sakız

Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanları: Dr. Diclehan Orhan, Dr. Serap Toru

Placenta
Dr. Marta Cohen
12:15-13:15 Öğle Yemeği̇
13:15-14:15 PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ NEFROPATOLOJİ 13:30-17:30 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ
PANEL
Oturum Başkanları: Dr. Aylin Okçu Heper, Dr. Nil Çomunoğlu

Nöroblastom
Dr. Erdener Özer

Rabdomyosarkom
Dr. Sergülen Dervişoğlu

Wilms Tümörü
Dr. Diclehen Orhan
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. B.Handan Özdemir, Dr. İpek Işık Gönül, Dr. Saba Kiremitci

ANCA-associated Glomerulonephritis
Dr. Helmut Hopfer
KURS
Gastrointestinal Sistemin İnflamatuar Hastalıkları

Oturum Başkanları: Dr. Damlanur Sakız, Dr. Gülen Bülbül Doğusoy

Çölyak Hastalığı
Dr. Burcu Saka

Crohn Hastalığı
Dr. Gülen Bülbül Doğusoy

Ülseratif Kolit
Dr. Gülen Bülbül Doğusoy

İlaç, Kemoterapotik ve Barsak Hazırlığı Preparatları İlişkili Hasar
Dr. Damlanur Sakız

Gastrointestinal Kanalda Eozinofili
Dr. Neslihan Berker

Diğer Enterit/Kolitler (Akut Enfeksiyöz, İskemik, Radyoterapi İlişikili Kolit/Enterit, Mikroskobik Kolit)
Dr. Damlanur Sakız

Mast Hücreli Hastalıklar
Dr. Sermin Özkal
SLAYT SEMİNERİ
Olgularla Tükürük Bezi – Ters Köşe

Oturum Başkanları: Dr. Aysun Hatice Uğuz, Dr. Demet Etit

Dr. Demet Etit
Dr. Aslı Yeşiloğlu
Dr. Döndü Nergiz
14:15-15:15 PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ NEFROPATOLOJİ BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ
SLAYT SEMİNERİ

Dr. Esra Karakuş
Dr. Serap Toru
Dr. Mine Önenerk
PANEL
Monoklonal Gammapatiler: Sınıflama ve Yeni Gelişmeler

Oturum Başkanları: Dr. B.Handan Özdemir, Dr. İpek Işık Gönül, Dr. Saba Kiremitci

Non-organize Monoklonal Gammapatiler
Dr. Dilek Ertoy Baydar

Organize Monoklonal Gammapatiler
Dr. Yasemin Özlük
SLAYT SEMİNERİ
Olgularla Sinonazal Bölgenin Unutturmayanları

Oturum Başkanları: Dr. Leyla Cinel, Dr. Ferda Bir

Dr. Leyla Cinel
Dr. Betül Öğüt
Dr. Ayça Tan
15:15-16:00 Uydu Sempozyumu
16:00-17:00 POSTER DEĞERLENDİRME
17:00-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3 NEFROPATOLOJİ
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanları:
Dr. Dilek Ertoy Baydar, Dr. Mehtat Ünlü, Dr. Saba Kiremitci


Differential Diagnosis of Complex Findings in Kidney Biopsies
Dr. Helmut Hopfer
18:00-19:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 4 ADLİ PATOLOJİ - KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ NEFROPATOLOJİ
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Reyhan Eğilmez, Dr. Serap Toru

Sudden Infant Death Syndrome
Dr. Marta Cohen
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanları:
Dr. Dilek Ertoy Baydar, Dr. Mehtat Ünlü, Dr. Saba Kiremitci


El Ele Veren Hastalıklar
Dr. İpek Işık Gönül, Dr. Ayşen Terzi

El Ele Veren Hastalıklar – Nativ ve Trans Böbreklerde COVID
Dr. B. Handan Özdemir
19:00-20:00 ASİSTAN VE GENÇ UZMAN KOMİSYONU
Oturum Başkanları: Dr. Kutsal Yörükoğlu, Dr. Ömer Faruk Dilbaz

Konuşmacılar:
Dr. Lütfiye Dilşah Miçooğulları
Dr. Makbule Nur Doğruyol
Dr. Gurbet Yokuş
15 Kasım 2024, Cuma
SALON A SALON B SALON C SALON D ÇALIŞMA GRUPLARI
08:00-09:00
KONFERANS
Evolution of Immunohistochemistry in Surgical Pathology
Dr. Abbas Agiamy
09:00-10:00 HEPATOPANKREATOBİLİYER PATOLOJİ OFTALMOLOJİK PATOLOJİ ÜROPATOLOJİ ÜROPATOLOJİ, HPB PATOLOJİ, NÖROPATOLOJİ, ENDOKRİN PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

SAATLER ÇALIŞMA GRUBUNUN TALEBİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
SLAYT SEMİNERİ
Oturum Başkanları: Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel, Dr. Nesrin Turhan

Dr. Burçin Pehlivanoğlu
Dr. Erdem Çomut
Dr. Melek Büyük
KONFERANS

Konjonktival Lezyonlar
Dr. Melike Pekmezci
VİDEOMİKROSKOPİ

Genitoüriner Sistem Patolojisinde Zorlandığımız Olgular Dr. Mahmut Akgül
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15 Uydu Sempozyumu
11:15-12:15
HEPATOPANKREATOBİLİYER PATOLOJİ
ÜROPATOLOJİ
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Funda Yılmaz, Dr. Mine Güllüoğlu

Ampulla Tümörleri Patolojisinde Güncel Gelişmeler
Dr. Volkan Adsay
VİDEOMİKROSKOPİ

Genitoüriner Sistem Patolojisinde Zorlandığımız Olgular
Dr. Dilek Ertoy Baydar
12:15-13:15 Öğle Yemeği̇
13:15-14:15 ENDOKRİN PATOLOJİ NÖROPATOLOJİ ÜROPATOLOJİ HEPATOPANKREATOBİLİYER PATOLOJİ
PANEL
Oturum Başkanları: Dr. Gülçin Yegen, Dr. Hasan Güçer

Tiroid Tümörlerinde Prognostik Morfolojik ve Moleküler Parametreler
Dr. Gaye Güler

Adrenal Korteks ve Medulla Tümörlerinde Prognostik Morfolojik ve Moleküler Parametreler
Dr. Mehmet Kefeli
PANEL
Oturum Başkanı: Dr. Figen Söylemezoğlu

Up to Date Changes in Pediatric Diffuse Gliomas after 2021 WHO Classification of CNS Tumors
Dr. Cynthia Hawkins
Periferik Sinir Sistemi Tümörleri
Dr. Melike Pekmezci
İntradural Spinal Kord Tümörleri
Dr. Ayça Erşen Danyeli
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Dilek Ertoy Baydar, Dr. İpek Işık Gönül

Moleküler Olarak Tanımlanmış Renal Karsinomalarda Morfolojik ve İmmunohistokimyasal İpuçları
Dr. Mahmut Akgül

Genitoüriner Sistem Herediter Neoplazilerinde Tanısal İpuçları
Dr. Banu Sarsık

Genitoüriner Sistem Nöroendokrin Tümörlerinde Güncelleme
Dr. Duygu Enneli
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanı: Dr. Deniz Nart

Karaciğer İğne Biyopsisinde Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım
Dr. Funda Yılmaz
14:15-15:15 ENDOKRİN PATOLOJİ ÜROPATOLOJİ
SLAYT SEMİNERİ
Oturum Başkanları: Dr. Yeşim Ertan, Dr. İnanç Elif Gürer

Olgularla Endokrin Patoloji
Dr. Ayça Tan
Dr. Emel Ebru Pala
Dr. Arda İnan
Dr. Sidar Bağbudar
SLAYT SEMİNERİ
Mesane Karsinomunda Tanıdan Hasta Yönetimine Patolojinin Rolü: Olgularla Güncelleme

Oturum Başkanları: Dr. Duygu Enneli, Dr. Yasemin Özlük

Mesane Karsinomu Taklitçileri
Dr. İclal Gürses

Mesane Karsinomu Histolojik Alt Tipleri
Dr. Yasemin Yuyucu Karabulut

Olgularla Mesane Ürotelyal Karsinomunda PD-L1 Değerlendirmesi
Dr. Yasemin Özlük
15:15-16:00 Uydu Sempozyumu
16:00-17:00 POSTER DEĞERLENDİRME
17:00-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 7 NÖROPATOLOJİ OTURUMU
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanı: Dr. Aydın İşisağ

Embryonal Tumors of the Central Nervous System
Dr. Cynthia Hawkins
18:00-19:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 6 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 8 NÖROPATOLOJİ OTURUMU
VİDEOMİKROSKOPİ
Oturum Başkanı: Dr. İnanç Elif Gürer

İmmunohistokimyasal ve Moleküler Bulgular Eşliğinde Erişkin Gliyal Tümörlerin Değerlendirilmesi
Dr. Tarık Tihan
16 Kasım 2024, Cumartesi
SALON A SALON B SALON C SALON D ÇALIŞMA GRUPLARI
08:30-09:30 ADLİ PATOLOJİ - KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ BİLİŞİMSEL PATOLOJİ SİTOPATOLOJİ BİLİŞİMSEL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

SAATLER ÇALIŞMA GRUBUNUN TALEBİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.
KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Reyhan Eğilmez, Dr. Arzu Akçay

Myokarditler: Tanı ve Sınıflandırma
Dr. Diclehan Orhan
PANEL
Sağlıkta Dijital Dönüşüm Teknolojileri

Oturum Başkanları: Dr. Aydın Sav, Dr. Hesna Müzeyyen Astarcı

Paralel Evrende Patoloji: Bilişimsel Patolojinin Getirdiği Dönüşümler
Dr. Emre Çağatay Köse

Sağlık Sektöründe Dijital Teknolojiler: 2024 Trendleri
Dr. Hakan Sarbanoğlu

Asistan Eğitiminde Dijital Patoloji
Dr. Özben Yalçın
PANEL
Oturum Başkanları: Dr. İlkser Akpolat, Çisem Aydın Meriçöz

Servikal Sitoloji Raporlaması İçin Bethesda Sistemi ve Yeterlilik
Dr. Canan Sadullahoğlu

Atipik Skuamöz Hücreler - Önemi Belirsiz (ASC-US) ve Düşük Dereceli Skuamöz İntraepitelyal Lezyonlar (LSIL)
Dr. Şenay Erdoğan Durmuş

Atipik Skuamöz Hücreler – HSIL Ekarte Edilemez (ASC-H), Yüksek Dereceli Skuamöz İntraepitelyal Lezyonlar ve İnvaziv Skuamoz Hücreli Karsinom
Dr. Ayşegül Aksoy Altınboğa
09:30-10:30 ADLİ PATOLOJİ - KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ BİLİŞİMSEL PATOLOJİ SİTOPATOLOJİ
SLAYT SEMİNERİ
Oturum Başkanları: Dr. Reyhan Eğilmez, Dr. Arzu Akçay

Myokarditler ve Değişik Olgular
Dr. Doğuş Özdemir Kara
Dr. Ayşe Özgün Şahin
Dr. Kadriye Ebru Akar
PANEL
Patolojide Yapay Zekâ ve Moleküler Teknolojilerin Entegrasyonu: Yenilikçi Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Dr. Başak Doğanavşargil, Dr. Nusret Erdoğan

Hematopatolojide Yapay Zeka
Dr. Derya Demir

Multimodel Analizlerin Patolojideki Yeri
Dr. Fatma Tokat

Dijital Görüntü Analiz Programlarının Etkin Kullanımı
Dr. Erdem Çomut
PANEL
Oturum Başkanları: Dr. Ayşegül Aksoy Altınboğa, Dr. Canan Sadullahoğlu

Glandüler Hücre Anomalileri; Atipik Glandüler Hücreler, Endoservikal Adenokarsinoma in Situ ve Adenokarsinoma
Dr. İlkser Akpolat

Servikal Kanser İçin HPV Testleri
Dr. Çisel Aydın Meriçöz
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00
12:00-12:30 KAPANIŞ